Leczenie endodontyczne (kanałowe) ma na celu uratowanie zęba przed usunięciem.

Na skutek różnych przyczyn – głównie próchnicy – dochodzi do zainfekowania miazgi nazywanej potocznie nerwem, a następnie do obumarcia całego zęba. Objawem tego stanu zazwyczaj jest ból.

Właściwie przeprowadzone leczenie endodontyczne powinno obejmować całkowite usunięcie zmienionej chorobowo tkanki, chemomechaniczne opracowanie ścian kanału oraz szczelne wypełnienie systemu kanałowego.

Aby prowadzona terapia została wykonana dokładnie, a jej wynik był satysfakcjonujący, lekarze Dentimusa korzystają z najnowszych rozwiązań techniki stomatologicznej – sprzętu diagnostycznego (skaner płytek rtg, endometr) i umożliwiającego prawidłowe opracowanie i wypełnienie kanału (mikrosilnik endodontyczny, sprzęt do uplastycznienia gutaperki) oraz mikroskopu.